polarizace světla
Úvod
Světlo
Způsoby polarizace
Využití polarizace
Demonstrace
Závěr

Úvod

Ve své práci jsem se zaměřil na polarizaci světla. Polarizace světla je jedním ze základních jevů fyzikální optiky. V jednotlivých kapitolách vysvětlím rozdíl mezi světlem přirozeným a polarizovaným, popíši jednotlivé způsoby polarizace světla a užití polarizovaného světla v technické praxi. Na základě spolupráce s katedrou optiky PřF UP v Olomouci bude práce obsahovat záznamy demonstrací s polarizovaným světlem.