polarizace světla
Úvod
Světlo
Způsoby polarizace
Využití polarizace
Demonstrace
Závěr

Závěr

Ve své závěrečné práci jsem si zopakoval a prohloubil své dosavadní středoškolské znalosti o světle o přirozeném i o světle polarizovaném. Detailněji jsem se seznámil se způsoby polarizace a s přístroji, se kterými se při polarizaci pracuje. Zaujal mne například popis složení a princip polarizačního filtru nebo krystalu přírodního kalcitu CaCO3. Dozvěděl jsem se také různá další využití polarizovaného světla například v optickém snímači mechanického disku, fotoelasticimetrii, či jsem prohloubil své znalosti o LCD zobrazovačích.

Díky spolupráci s katedrou optiky PřF UP v Olomouci jsem byl zasvěcen do jevů polarizace na vysokoškolské úrovni, což mi přineslo nový pohled na fyzikální děje, které probíhají všude kolem nás. Do doby, než jsem navštěvoval již zmiňovanou katedru optiky, jsem nikdy neprováděl laboratorní úlohy s využitím polarizovaného světla laseru. Experimentálně jsem si vyzkoušel funkci čtvrtvlnové i půlvlnové destičky, vlastnosti krystal kalcitu CaCO3, či jsem měřil stupeň polarizace pro různé lasery. Ale spolupráce s přírodovědeckou fakultou mi nepřinesla jen to, také jsem se seznámil se spoustou přístrojů, které se využívají v optice, například infračervená kamera, různé druhy optických vláken, lasery, speciální zrcátka, či stůl na vzduchovém polštáři, který minimalizuje otřesy při experimentech a zabraňuje tak zkresleným výsledkům. Práce je pro mne velkým přínosem a podněcuje můj zájem o optiku i do budoucna.

>